దండుగా కదిలిన పేదలు

  • Home
  • దండుగా కదిలిన పేదలు

దండుగా కదిలిన పేదలు

దండుగా కదిలిన పేదలు

Feb 7,2024 | 00:27

ప్రజాశక్తి-పెద్దదోర్నాల: పెద్దదోర్నాల పట్టణానికి చెందిన పేదలు ప్రభుత్వంపై తిరుగుబాటు చేశారు. గత ఎన్నో ఏళ్లుగా ఇళ్ల స్థలాలు పంపిణీ చేయాలని కోరుతూ నాయకులకు మొక్కారు. అధికారులకు అర్జీలు…