దర్భగూడెంలో కుట్టు మిషన్‌ శిక్షణా కేంద్రం ప్రారంభం

  • Home
  • దర్భగూడెంలో కుట్టు మిషన్‌ శిక్షణా కేంద్రం ప్రారంభం

దర్భగూడెంలో కుట్టు మిషన్‌ శిక్షణా కేంద్రం ప్రారంభం

దర్భగూడెంలో కుట్టు మిషన్‌ శిక్షణా కేంద్రం ప్రారంభం

Dec 19,2023 | 18:31

ప్రజాశక్తి – జీలుగుమిల్లి గ్రామీణ ప్రాంత మహిళలు స్వయం ఉపాధి పొందేందుకు కుట్టు మిషన్‌ శిక్షణా కేంద్రాలు ఎంతగానో దోహద పడతాయని సర్పంచి సున్నం ఉషారాణి తెలిపారు.…