దళారులను నమ్మొద్దుఎమ్మెల్యే రెడ్డి శాంతి

  • Home
  • దళారులను నమ్మొద్దుఎమ్మెల్యే రెడ్డి శాంతి

దళారులను నమ్మొద్దుఎమ్మెల్యే రెడ్డి శాంతి

దళారులను నమ్మొద్దుఎమ్మెల్యే రెడ్డి శాంతి

Dec 7,2023 | 22:34

మాట్లాడుతున్న ఎమ్మెల్యే రెడ్డి శాంతి ప్రజాశక్తి- మెళియాపుట్టి రైతులు దళారులను నమ్మ మోసపోవద్దని, పారదర్శకం గా ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేస్తుందని ఎమ్మెల్యే రెడ్డి శాంతి అన్నారు.…