దళితుల భూమిని కాజేశారు..అడిగితే దాడి చేశారు..!

  • Home
  • దళితుల భూమిని కాజేశారు..అడిగితే దాడి చేశారు..!

దళితుల భూమిని కాజేశారు..అడిగితే దాడి చేశారు..!

దళితుల భూమిని కాజేశారు..అడిగితే దాడి చేశారు..!

Feb 26,2024 | 00:22

దళితుల భూమిని కాజేశారు..అడిగితే దాడి చేశారు..!ప్రజాశక్తి -గంగవరం: దళితుల భూమిని అగ్రకుల పెత్తం దారులు అన్యాయంగా కాజేయడమే కాకుండా ప్రశ్నిస్తే దళితులపైనే దాడి చేసిన సంఘటన గంగవరం…