దాళ్వా పంట

  • Home
  • దాళ్వా పంటకు రైతులు సన్నద్ధం

దాళ్వా పంట

దాళ్వా పంటకు రైతులు సన్నద్ధం

Dec 18,2023 | 23:17

ప్రజాశక్తి-రామచంద్రపురంతొలకరి పంట పూర్తయిన చివర్లో తుపాను తాకిడికి గురైనప్పటికీ వెంటనే తేరుకొని దాళ్వా పంటకు రైతులు సన్నద్ధం అయ్యారు. ఈ మేరకు రామచంద్రపురం మండలంలో పలు గ్రామాల్లో…