దీక్షతో ఏదైనా సాధించొచ్చుక్రమశిక్షణతో కూడిన విద్యను అలవర్చుకోవాలి- మోహన్‌ బాబు

  • Home
  • కృషి, దీక్షతో ఏదైనా సాధించొచ్చుక్రమశిక్షణతో కూడిన విద్యను అలవర్చుకోవాలి- మోహన్‌ బాబు

దీక్షతో ఏదైనా సాధించొచ్చుక్రమశిక్షణతో కూడిన విద్యను అలవర్చుకోవాలి- మోహన్‌ బాబు

కృషి, దీక్షతో ఏదైనా సాధించొచ్చుక్రమశిక్షణతో కూడిన విద్యను అలవర్చుకోవాలి- మోహన్‌ బాబు

Feb 9,2024 | 23:54

కృషి, దీక్షతో ఏదైనా సాధించొచ్చుక్రమశిక్షణతో కూడిన విద్యను అలవర్చుకోవాలి- మోహన్‌ బాబుప్రజాశక్తి -రామచంద్రాపురం ( చంద్రగిరి): ప్రతి విద్యార్థి కృషి పట్టుదల, దీక్షను పెంపొందించుకుంటే ఏదైనా సాధించవచ్చని…