దెబ్బతిన్న పంటలను పరిశీలించిన అధికారులు

  • Home
  • దెబ్బతిన్న పంటలను పరిశీలించిన అధికారులు

దెబ్బతిన్న పంటలను పరిశీలించిన అధికారులు

దెబ్బతిన్న పంటలను పరిశీలించిన అధికారులు

Dec 6,2023 | 18:35

ప్రజాశక్తి – జీలుగుమిల్లి మిచౌంగ్‌ తుఫాన్‌ ప్రభావంతో మండల వ్యాప్తంగా గత మూడు రోజుల నుంచి విస్తారంగా వర్షాలు కురవడంతో పలు రకాల పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. చేతికి…