దేవపూడిలో సీసీ రోడ్లు ప్రారంభం

  • Home
  • దేవపూడిలో సీసీ రోడ్లు ప్రారంభం

దేవపూడిలో సీసీ రోడ్లు ప్రారంభం

దేవపూడిలో సీసీ రోడ్లు ప్రారంభం

Feb 26,2024 | 22:31

ముదినేపల్లి: దేవపూడిలో రూ.15 లక్షల గడపగడపకూ మన ప్రభుత్వం నిధులతో మంజూరై నిర్మాణం పూర్తి చేసుకున్న అంతర్గత సీసీ రోడ్లను, అలాగే గ్రామంలో రూ.43.60 లక్షల నిధులతో…