దోబీఘాట్లో శిథిలావస్థలో విద్యుత్‌ స్తంభంపది నెలలుగా పట్టించుకోని విద్యుత్‌ శాఖ

  • Home
  • దోబీఘాట్లో శిథిలావస్థలో విద్యుత్‌ స్తంభంపది నెలలుగా పట్టించుకోని విద్యుత్‌ శాఖ

దోబీఘాట్లో శిథిలావస్థలో విద్యుత్‌ స్తంభంపది నెలలుగా పట్టించుకోని విద్యుత్‌ శాఖ

దోబీఘాట్లో శిథిలావస్థలో విద్యుత్‌ స్తంభంపది నెలలుగా పట్టించుకోని విద్యుత్‌ శాఖ

May 11,2024 | 00:16

దోబీఘాట్లో శిథిలావస్థలో విద్యుత్‌ స్తంభంపది నెలలుగా పట్టించుకోని విద్యుత్‌ శాఖ ప్రజాశక్తి-తిరుపతి(మంగళం)రజకుల సౌకర్యార్ధం దోబీఘాట్‌ ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్‌ చేయగా 2002లో అప్పటి ప్రభుత్వం చెన్నాయగుంటలో ఎకరా…