ద్దా వెంకటసుబ్బారావు

  • Home
  • శిద్దా వెంకటసుబ్బారావుకు నివాళి

ద్దా వెంకటసుబ్బారావు

శిద్దా వెంకటసుబ్బారావుకు నివాళి

Feb 8,2024 | 23:43

ప్రజాశక్తి-చీమకుర్తి : మాజీ మంత్రి శిద్దారాఘవరావు సోదరుడు, శ్రీవాసవీ గ్రానైట్‌ యజమాని శిద్దా వెంకటసుబ్బారావుకు పలువురు ఘన నివాళులర్పించారు. స్థానిక శిద్దావారి వీధిలో శిద్దా వెంకటసుబ్బారావు సంస్మరణ…