ధర్నాను విజయవంతం చేయాలి

  • Home
  • ధర్నాను విజయవంతం చేయాలి

ధర్నాను విజయవంతం చేయాలి

ధర్నాను విజయవంతం చేయాలి

Nov 25,2023 | 23:58

మాట్లాడుతున్న అమ్మన్నాయుడు ప్రజాశక్తి- మందస కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కార్మిక, రైతాంగ, ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు నిరసనగా నవంబరు 27,28న విజయవాడలో మహాధర్నా నిర్వహిస్తు న్నామని, అందరూ…