‘నడ్డి’ విరుస్తున్న గతుకుల ‘రోడ్డు’సత్యవేడు-ఊత్తుకోటలో ప్రయాణం నరకం

  • Home
  • ‘నడ్డి’ విరుస్తున్న గతుకుల ‘రోడ్డు’సత్యవేడు-ఊత్తుకోటలో ప్రయాణం నరకం

'నడ్డి' విరుస్తున్న గతుకుల 'రోడ్డు'సత్యవేడు-ఊత్తుకోటలో ప్రయాణం నరకం

‘నడ్డి’ విరుస్తున్న గతుకుల ‘రోడ్డు’సత్యవేడు-ఊత్తుకోటలో ప్రయాణం నరకం

May 16,2024 | 22:14

‘నడ్డి’ విరుస్తున్న గతుకుల ‘రోడ్డు’సత్యవేడు-ఊత్తుకోటలో ప్రయాణం నరకంప్రజాశక్తి – సత్యవేడు సత్యవేడు-ఊతుకోట రహదారిలో రెగ్యులర్‌గా వాహనాల్లో తిరిగితే మాత్రం నడ్డి విరగాల్సిందే. నడుం చుట్టూ బెల్టు బిగించాల్సిందే..…