నన్ను విమర్శించి ‘మెట్టు’ను గెలిపించలేరు..

  • Home
  • నన్ను విమర్శించి ‘మెట్టు’ను గెలిపించలేరు..

నన్ను విమర్శించి 'మెట్టు'ను గెలిపించలేరు..

నన్ను విమర్శించి ‘మెట్టు’ను గెలిపించలేరు..

Feb 11,2024 | 20:45

మాట్లాడుతున్న విప్‌ కాపు రామచంద్రారెడ్డి ప్రజాశక్తి-రాయదుర్గం ‘నన్ను విమర్శించడం వల్ల వైసిపి అభ్యర్థి మెట్టు గోవిందరెడ్డిని గెలిపించలేరు’ అని విప్‌ కాపు రామచంద్రారెడ్డి అన్నారు. వైసిపి రైతు…