నల్లితెగులు నివారణకు ప్రత్యేక చర్యలు

  • Home
  • నల్లితెగులు నివారణకు ప్రత్యేక చర్యలు

నల్లితెగులు నివారణకు ప్రత్యేక చర్యలు

నల్లితెగులు నివారణకు ప్రత్యేక చర్యలు

Feb 6,2024 | 20:48

పొలాన్ని పరిశీలిస్తున్న డిఆర్‌సి టీం హెడ్‌ మద్దిలేటి ప్రజాశక్తి-ఉరవకొండ మిరప పంటకు సోగిన నల్లితెగులు నివారణకు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టాలని డిఆర్‌సి హెడ్‌ మద్దిలేటి సూచించారు. మంగళవారం…