నాలుగో విడత ఆసరా చెక్కుల పంపిణీ

  • Home
  • నాలుగో విడత ఆసరా చెక్కుల పంపిణీ

నాలుగో విడత ఆసరా చెక్కుల పంపిణీ

నాలుగో విడత ఆసరా చెక్కుల పంపిణీ

Feb 7,2024 | 21:31

బుట్టాయగూడెం: బుట్టాయగూడెం ఎంపిడిఒ కార్యాలయం ఆవరణలో వైఎస్‌ఆర్‌ క్రాంతి పథం ఆధ్వర్యాన నాలుగో విడత వైఎస్‌ఆర్‌ ఆసరా కార్యక్రమం బుధవారం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఐటిడిఎ పిఒ…