నిబంధనలకు పాతర.. అక్రమాల జాతర..!

  • Home
  • నిబంధనలకు పాతర.. అక్రమాల జాతర..!

నిబంధనలకు పాతర.. అక్రమాల జాతర..!

నిబంధనలకు పాతర.. అక్రమాల జాతర..!

Feb 9,2024 | 09:10

రాయదుర్గంలో అనధికారికంగా ఏర్పాటు చేసిన లేఅవుట్‌             రాయదుర్గం : రాయదుర్గం పట్టణ పరిసరాల్లో అక్రమ లేఅవుట్ల జాతర కొనసాగుతోంది.…