నిరసన గళం

  • Home
  • సర్వత్రా నిరసన గళం

నిరసన గళం

సర్వత్రా నిరసన గళం

Dec 20,2023 | 23:07

రాజమహేంద్రవరం ప్రతినిధి సమస్యల పరిష్కారం కోసం సర్వత్రా నిరసన గళం వినిపిస్తోంది. వేతనాలు అందించాలని, ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలంటూ సమగ్ర శిక్ష ఉద్యోగులు బుధవారం నుంచి నిరవధిక…