నిరాశాజనకమే

  • Home
  • నిరాశాజనకమే

నిరాశాజనకమే

నిరాశాజనకమే

Feb 1,2024 | 21:13

కేంద్ర బడ్జెట్‌ నిరాశను మిగిల్చింది. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ 2024-25 ఓట్‌ ఆన్‌ బడ్జెట్‌ను గురువారం సుమారు రూ.47.66 లక్షల కోట్లతో ప్రవేశపెట్టారు. రాష్ట్ర…

నిరాశాజనకమే

Feb 1,2024 | 21:11

కేంద్ర బడ్జెట్‌ నిరాశను మిగిల్చింది. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ 2024-25 ఓట్‌ ఆన్‌ బడ్జెట్‌ను గురువారం సుమారు రూ.47.66 లక్షల కోట్లతో ప్రవేశపెట్టారు. రాష్ట్ర…