నిరుద్యోగులపై నిర్లక్ష్యం తగదు : డివైఎఫ్‌ఐ

  • Home
  • నిరుద్యోగులపై నిర్లక్ష్యం తగదు : డివైఎఫ్‌ఐ

నిరుద్యోగులపై నిర్లక్ష్యం తగదు : డివైఎఫ్‌ఐ

నిరుద్యోగులపై నిర్లక్ష్యం తగదు : డివైఎఫ్‌ఐ

Dec 18,2023 | 21:59

ఆందోళన చేస్తున్న డివైఎఫ్‌ఐ నాయకులు ప్రజాశక్తి-గుంతకల్లు రూరల్‌ నిరుద్యోగులపై ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడం తగదని డివైఎఫ్‌ఐ నాయకులు అన్నారు. నిరుద్యోగులను నిర్లక్ష్యం చేస్తూ పరిశ్రమలు మరిచిన సిఎం…