నిర్థారణపై అవగాహన

  • Home
  • ఓటుకు వేళాయే!

నిర్థారణపై అవగాహన

ఓటుకు వేళాయే!

May 13,2024 | 00:15

సర్వం సిద్ధం చేసిన యంత్రాంగం ఓటరు చేతితో అభ్యర్థుల భవితవ్యం ఓటు వినియోగం, నిర్థారణపై అవగాహన (ప్రజాశక్తి- విశాఖపట్నం) సార్వత్రిక ఎన్నికల సమరం తుది అంకానికి చేరుకుంది.…