నిర్బంధం అందరినీ నివ్వెరపర్చింది. ఎన్నికల సన్నాహకాల్లో భాగంగా అధికార పార్టీ వైసిపి ఉమ్మడి తూర్పు

  • Home
  • నిరాశ.. నిర్బంధం..!

నిర్బంధం అందరినీ నివ్వెరపర్చింది. ఎన్నికల సన్నాహకాల్లో భాగంగా అధికార పార్టీ వైసిపి ఉమ్మడి తూర్పు

నిరాశ.. నిర్బంధం..!

Feb 10,2024 | 22:03

ఓవైపు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయకపోవడంతో వివిధ తరగతుల ప్రజల్లో నిరాశ.. ఆ హామీల అమలు కోసం నినదిస్తే నిర్బంధం. ఇదీ జిల్లావాసులు గడిచిన వారం…