నిషేధిత బిటి-3 పత్తిపంట ధ్వంసం

  • Home
  • నిషేధిత బిటి-3 పత్తిపంట ధ్వంసం

నిషేధిత బిటి-3 పత్తిపంట ధ్వంసం

నిషేధిత బిటి-3 పత్తిపంట ధ్వంసం

Dec 20,2023 | 21:02

ప్రజాశక్తి-బొబ్బిలి : రామభద్రపురం మండలంలోని కోటశిర్లాంలో సాగు చేస్తున్న బిటి-3 పత్తి సాగును వ్యవసాయ శాఖాధికారులు ధ్వంసం చేశారు. పర్యావరణానికి హాని కలిగించే బిటి-3 పత్తి సాగుపై…