నులిపురుగులతో రక్తహీనత

  • Home
  • నులిపురుగులతో రక్తహీనత

నులిపురుగులతో రక్తహీనత

నులిపురుగులతో రక్తహీనత

Feb 9,2024 | 23:15

మాత్రలు మింగిస్తున్న కలెక్టర్‌ మనజీర్‌ జిలానీ సమూన్‌ ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం అర్బన్‌ పిల్లల్లో రక్తహీనతకు నులిపురుగులు కారణమని, వాటి నివారణకు ఆల్బెండాజోల్‌ మాత్రలు వేసుకోవాలని కలెక్టర్‌…