నులుపురుగు నివారణ దినోత్సవాన్ని జయప్రదం చేయాలి

  • Home
  • నులుపురుగు నివారణ దినోత్సవాన్ని జయప్రదం చేయాలి

నులుపురుగు నివారణ దినోత్సవాన్ని జయప్రదం చేయాలి

నులుపురుగు నివారణ దినోత్సవాన్ని జయప్రదం చేయాలి

Feb 7,2024 | 21:25

చాట్రాయి: ఆరోగ్యకరమైన చిన్నపిల్లలను కాపాడటానికి నులుపురుగులను నులిమేద్దామని చాట్రాయి మండల ఎంపిడిఒ మంగాకుమారి అన్నారు. బుధవారం చాట్రాయి ఎంపిడిఒ కార్యాలయంలో జాతీయ నులిపురుగుల నివారణ దినోత్సవం వాల్‌…