నూతన ఆరోగ్యశ్రీ కార్డుల పంపిణీ

  • Home
  • నూతన ఆరోగ్యశ్రీ కార్డుల పంపిణీ

నూతన ఆరోగ్యశ్రీ కార్డుల పంపిణీ

నూతన ఆరోగ్యశ్రీ కార్డుల పంపిణీ

Dec 20,2023 | 17:20

ప్రజాశక్తి – నూజివీడు రూరల్‌ వైఎస్‌ఆర్‌ ఆరోగ్యశ్రీ కార్డులకు రూ.25 లక్షల వరకు వైద్య సదుపాయాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెంచిన నేపథ్యంలో నూతన ఆరోగ్యశ్రీ కార్డులను ఎంఎల్‌ఎ…