నూతన టెక్నాలజీపై ఆలోచన కలిగించేలా చేయడంలో భీమవరం ఎస్‌ఆర్‌కెఆర్‌ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాల కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌ ఇంజినీరింగ్‌ ఫైనల్‌ ఇయర్‌

  • Home
  • సిఎస్‌సి వర్క్‌షాపులో ఎస్‌ఆర్‌కెఆర్‌ విద్యార్థుల ప్రతిభ

నూతన టెక్నాలజీపై ఆలోచన కలిగించేలా చేయడంలో భీమవరం ఎస్‌ఆర్‌కెఆర్‌ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాల కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌ ఇంజినీరింగ్‌ ఫైనల్‌ ఇయర్‌

సిఎస్‌సి వర్క్‌షాపులో ఎస్‌ఆర్‌కెఆర్‌ విద్యార్థుల ప్రతిభ

Dec 2,2023 | 22:01

ప్రజాశక్తి – భీమవరం రూరల్‌ సీనియర్‌ విద్యార్థులు ఖరీదైన నూతన టెక్నాలజీని జూనియర్లకు అందించి స్ఫూర్తిగా నిలవడంలో, వారిలో పోటీతత్వాన్ని, నూతన టెక్నాలజీపై ఆలోచన కలిగించేలా చేయడంలో…