నేటి నుంచి జిల్లా స్థాయి ఇన్స్పైర్‌ వైజ్ఞానిక ప్రదర్శన

  • Home
  • నేటి నుంచి జిల్లా స్థాయి ఇన్స్పైర్‌ వైజ్ఞానిక ప్రదర్శన

నేటి నుంచి జిల్లా స్థాయి ఇన్స్పైర్‌ వైజ్ఞానిక ప్రదర్శన

నేటి నుంచి జిల్లా స్థాయి ఇన్స్పైర్‌ వైజ్ఞానిక ప్రదర్శన

Feb 10,2024 | 00:04

నేటి నుంచి జిల్లా స్థాయి ఇన్స్పైర్‌ వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనప్రజాశక్తి-శ్రీకాళహస్తి జిల్లా స్థాయి ఇన్స్పైర్‌ వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనను శనివారం నుంచి రెండు రోజులపాటు నిర్వహించనున్నట్లు జిల్లా సైన్స్‌ అధికారి…