నేడు కలెక్టర్‌ బాధ్యతల స్వీకరణ

  • Home
  • నేడు కలెక్టర్‌ బాధ్యతల స్వీకరణ

నేడు కలెక్టర్‌ బాధ్యతల స్వీకరణ

నేడు కలెక్టర్‌ బాధ్యతల స్వీకరణ

Jan 31,2024 | 22:39

ప్రజాశక్తి- శ్రీకాకుళం నూతన కలెక్టర్‌గా డాక్టర్‌ మనజీర్‌ జిలానీ సామూన్‌ గురువారం బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు. ఇప్పటి వరకు పనిచేసిన కలెక్టర్‌ శ్రీకేష్‌ లాఠకర్‌ను బదిలీ చేస్తూ… ఆయన…