నేడు చంద్రాభిషేకం!నాలుగోసారి ప్రమాణస్వీకారం

  • Home
  • నేడు చంద్రాభిషేకం!నాలుగోసారి ప్రమాణస్వీకారం

నేడు చంద్రాభిషేకం!నాలుగోసారి ప్రమాణస్వీకారం

నేడు చంద్రాభిషేకం!నాలుగోసారి ప్రమాణస్వీకారం

Jun 12,2024 | 00:15

నేడు చంద్రాభిషేకం!నాలుగోసారి ప్రమాణస్వీకారం నారావారిపల్లి- ఢిల్లీ వరకూశ్రీ చంద్రబాబు రాజకీయ ప్రస్థానం శ్రీ నేడు కుటుంబసమేతంగా తిరుమలకుప్రజాశక్తి – తిరుపతి బ్యూరో సాధారణ రైతు కుటుంబంలో జన్మించిన…