నేడు బాధ్యతల స్వీకరణ

  • Home
  • నేడు బాధ్యతల స్వీకరణ

నేడు బాధ్యతల స్వీకరణ

నేడు బాధ్యతల స్వీకరణ

Feb 1,2024 | 22:48

జిల్లాకు చేరుకున్న కొత్త కలెక్టర్‌ ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం ప్రతినిధిజిల్లాకు కొత్త కలెక్టర్‌గా నియమితులైన మనజీర్‌ జిలానీ సమూన్‌ కుటుంబసభ్యులతో కలిసి గురువారం రాత్రి జిల్లాకు చేరుకున్నారు.…