నేడే పోలింగ్‌

  • Home
  • నేడే పోలింగ్‌

నేడే పోలింగ్‌

నేడే పోలింగ్‌

May 12,2024 | 21:24

సమయం ఆసన్నమైంది. ఎన్నికల్లో అంత్యంత కీలక ప్రక్రియ మరి కొన్ని గంటల్లో తెరలేవనుంది. కడప, అన్నమయ్య జిల్లాలోని రెండు లోక్‌సభ, 13 శాసనసభ స్థానాలకు సోమవారం జరగనున్న…

నేడే పోలింగ్‌

May 12,2024 | 21:23

సమయం ఆసన్నమైంది. ఎన్నికల్లో అంత్యంత కీలక ప్రక్రియ మరి కొన్ని గంటల్లో తెరలేవనుంది. కడప, అన్నమయ్య జిల్లాలోని రెండు లోక్‌సభ, 13 శాసనసభ స్థానాలకు సోమవారం జరగనున్న…