నేల సంరక్షణతోనే భూసారం

  • Home
  • నేల సంరక్షణతోనే భూసారం

నేల సంరక్షణతోనే భూసారం

నేల సంరక్షణతోనే భూసారం

Dec 5,2023 | 21:05

రణస్థలం : మాట్లాడుతున్న వ్యవసాయశాఖ జెడి శ్రీధర్‌ ప్రజాశక్తి – రణస్థలం మనిషి ఉనికికి, జీవనానికి మూలాధారమైన నేలను సంరక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉందని వ్యవసాయ శాఖ…