పంటకోత

  • Home
  • జామిలో పంటకోత ప్రయోగాలు

పంటకోత

జామిలో పంటకోత ప్రయోగాలు

Nov 22,2023 | 21:44

ప్రజాశక్తి-జామి : జాయింట్‌ కలెక్టర్‌ మయూర్‌ అశోక్‌ ఆధ్వర్యంలో జామి మండలం జాగారం గ్రామంలో వరి పొలాల్లో బుధవారం పంటకోత ప్రయోగాలు నిర్వహించారు. ప్లాటులో సుమారు 18.680…