పంట కాల్వ పూడ్చి..హైవే నిర్మాణం…రైతన్నకు శాపంఎండుతున్న 220 ఎకరాలు చేతులెత్తేసిన ఇరిగేషన్‌ అధికారులు

  • Home
  • పంట కాల్వ పూడ్చి..హైవే నిర్మాణం…రైతన్నకు శాపంఎండుతున్న 220 ఎకరాలు చేతులెత్తేసిన ఇరిగేషన్‌ అధికారులు

పంట కాల్వ పూడ్చి..హైవే నిర్మాణం...రైతన్నకు శాపంఎండుతున్న 220 ఎకరాలు చేతులెత్తేసిన ఇరిగేషన్‌ అధికారులు

పంట కాల్వ పూడ్చి..హైవే నిర్మాణం…రైతన్నకు శాపంఎండుతున్న 220 ఎకరాలు చేతులెత్తేసిన ఇరిగేషన్‌ అధికారులు

Feb 10,2024 | 22:47

పంట కాల్వ పూడ్చి..హైవే నిర్మాణం…రైతన్నకు శాపంఎండుతున్న 220 ఎకరాలు చేతులెత్తేసిన ఇరిగేషన్‌ అధికారులుప్రజాశక్తి- పెళ్లకూరు అన్నదాత పొట్టకొట్టి హైవే నిర్మాణం చేపట్టడమే పాలకుల దృష్టిలో అభివృద్ధిలా ఉంది..…