పకడ్బందీగా ఇంటర్‌ పరీక్షలు

  • Home
  • పకడ్బందీగా ఇంటర్‌ పరీక్షలు

పకడ్బందీగా ఇంటర్‌ పరీక్షలు

పకడ్బందీగా ఇంటర్‌ పరీక్షలు

Feb 3,2024 | 23:34

సమీక్షిస్తున్న డిఆర్‌ఒ గణపతిరావు జిల్లాలో 85 పరీక్షా కేంద్రాలు హాజరుకానున్న 45,702 మంది విద్యార్థులు నిర్ణీత సమయానికి చేరుకోవాలి అజిల్లా రెవెన్యూ అధికారి ఎం.గణపతిరావు ప్రజాశక్తి- శ్రీకాకుళం…