పక్కాగా ఓటర్ల నమోదు : కలెక్టర్‌

  • Home
  • పక్కాగా ఓటర్ల నమోదు : కలెక్టర్‌

పక్కాగా ఓటర్ల నమోదు : కలెక్టర్‌

పక్కాగా ఓటర్ల నమోదు : కలెక్టర్‌

Dec 5,2023 | 21:43

ఓటు నమోదుపై అధికారులతో మాట్లాడుతున్న కలెక్టర్‌ పి.అరుణ్‌బాబు      కదిరి టౌన్‌ : ఓటర్ల నమోదులో ఎలాంటి సమస్యలూ లేకుండా పక్కాగా జాబితాను తయారు చేసేందుకు…