పక్కాగా వెబ్‌ కాస్టింగ్‌

  • Home
  • పక్కాగా వెబ్‌ కాస్టింగ్‌

పక్కాగా వెబ్‌ కాస్టింగ్‌

పక్కాగా వెబ్‌ కాస్టింగ్‌

May 11,2024 | 22:09

మాట్లాడుతున్న మనజీర్‌ జిలానీ సమూన్‌ ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం వెబ్‌ కాస్టింగ్‌ పక్కాగా పరిశీలన జరగాలని జిల్లా ఎన్నికల అధికారి, కలెక్టర్‌ మనజీర్‌ జిలానీ సమూన్‌ అన్నారు.…