పట్టువిడువక.. పిడికిలై…భిక్షాటన

  • Home
  • పట్టువిడువక.. పిడికిలై…భిక్షాటన, కళ్లకు నల్లరిబ్బన్లతో నిరసనలు – అంగన్వాడీలతో చెలగాటం వద్దు : ప్రభుత్వానికి సిఐటియు హెచ్చరిక

పట్టువిడువక.. పిడికిలై...భిక్షాటన

పట్టువిడువక.. పిడికిలై…భిక్షాటన, కళ్లకు నల్లరిబ్బన్లతో నిరసనలు – అంగన్వాడీలతో చెలగాటం వద్దు : ప్రభుత్వానికి సిఐటియు హెచ్చరిక

Dec 17,2023 | 00:07

పట్టువిడువక.. పిడికిలై…భిక్షాటన, కళ్లకు నల్లరిబ్బన్లతో నిరసనలు – అంగన్వాడీలతో చెలగాటం వద్దు : ప్రభుత్వానికి సిఐటియు హెచ్చరికప్రజాశక్తి- తిరుపతి బ్యూరో: రాష్ట్రంలో అంగన్వాడీల జీవితాలతో చెలగాటమాడొద్దని సిఐటియు…