పత్తి కొనుగోలు ఎప్పుడు?

  • Home
  • పత్తి కొనుగోలు ఎప్పుడు?

పత్తి కొనుగోలు ఎప్పుడు?

పత్తి కొనుగోలు ఎప్పుడు?

Nov 26,2023 | 21:22

పత్తి ఏరుతున్న రైతులు ఉమ్మడి జిల్లాలో రాజాంలో కొనుగోలు జిల్లా పునర్విభజన తర్వాత జిల్లాలో ఏర్పాటు కాని కేంద్రం ఎచ్చెర్లలో ఏర్పాటుకు అధికారుల ప్రతిప్రాదనలు ఇంకా తేల్చని…