పథకాలపై ప్రజలకు అవగాహన

  • Home
  • పథకాలపై ప్రజలకు అవగాహన

పథకాలపై ప్రజలకు అవగాహన

పథకాలపై ప్రజలకు అవగాహన

Nov 26,2023 | 20:56

పోస్టర్‌ను ఆవిష్కరిస్తున్న జెడ్‌పి సిఇఒ వెంకట్రామన్‌ జెడ్‌పి సిఇఒ ఆర్‌.వెంకట్రామన్‌ ప్రజాశక్తి – రణస్థలం రూరల్‌ కేంద్ర ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు, విధానాలకు సంబంధించి ప్రజలకు అవగాహన…