పదవ తరగతి మోడల్‌ పేపర్ల ఆవిష్కరణ

  • Home
  • పదవ తరగతి మోడల్‌ పేపర్ల ఆవిష్కరణ

పదవ తరగతి మోడల్‌ పేపర్ల ఆవిష్కరణ

పదవ తరగతి మోడల్‌ పేపర్ల ఆవిష్కరణ

Dec 7,2023 | 21:13

ప్రజాశక్తి – కడప అర్బన్‌ యుటిఎఫ్‌ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి ఏడాది ప్రచురించే పదవ తరగతి మోడల్‌ పేపర్ల ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాన్ని గురువారం కడప యుటిఎఫ్‌ భవన్‌లో జిల్లా…