‘పది’ పరీక్షలకు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు

  • Home
  • ‘పది’ పరీక్షలకు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు

'పది' పరీక్షలకు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు

‘పది’ పరీక్షలకు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు

Feb 12,2024 | 22:39

సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న కలెక్టర్‌ మనజీర్‌ జిలానీ సమూన్‌ ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం పదో తరగతి పరీక్షలకు పకడ్బందీగా ఏర్పాట్లు చేయాలని కలెక్టర్‌ మనజీర్‌ జిలానీ సమూన్‌ అధికారులను…