పరస్పర సహకారంతోనే సత్ఫలితాలు

  • Home
  • పరస్పర సహకారంతోనే సత్ఫలితాలు

పరస్పర సహకారంతోనే సత్ఫలితాలు

పరస్పర సహకారంతోనే సత్ఫలితాలు

Feb 4,2024 | 21:02

ప్రజాశక్తి -కడప సిటీ దూదేకులు పరస్పర సహకారంతోనే సత్ఫలితాలు సాధ్యమనే సత్యాన్ని గ్రహించి నడుచుకోవాలని దూదేకుల భవన కమిటీ నాయకులు అజ్మతుల్లా, ఆయిల్‌ మిల్లు ఓబులేసు పేర్కొన్నారు.…