పరిహారం ఇవ్వాలి : సిపిఎం

  • Home
  • ఎకరాకు రూ.30 వేల పరిహారం ఇవ్వాలి : సిపిఎం

పరిహారం ఇవ్వాలి : సిపిఎం

ఎకరాకు రూ.30 వేల పరిహారం ఇవ్వాలి : సిపిఎం

Dec 6,2023 | 23:34

ప్రజాశక్తి – రాజానగరంపంట నష్టపోయిన రైతాంగానికి ఎకరాకు రూ.30 వేల నష్ట పరిహారం ఇవ్వాలని సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి టి.అరుణ్‌ డిమాండ్‌ చేశారు. పార్టీ జిల్లా కమిటీ…