పరిహారం ఊసేలేని బడ్జెట్‌..!

  • Home
  • పరిహారం ఊసేలేని బడ్జెట్‌..!

పరిహారం ఊసేలేని బడ్జెట్‌..!

పరిహారం ఊసేలేని బడ్జెట్‌..!

Feb 8,2024 | 09:31

        అనంతపురం ప్రతినిధి : ఓటాన్‌ అకౌంట్‌ బడ్జెట్‌ జిల్లాకు తీరని నిరాశనే మిగిల్చింది. గత బడ్జెట్‌ల మాదిరిగానే ఎలాంటి వ్యవసాయం, ప్రాజెక్టులు,…