పల్లె ప్రజలు తాగునీటికి ఇబ్బంది పడకూడదనే

  • Home
  • ప్రతి ఇంటికీ కుళాయి కనెక్షన్‌

పల్లె ప్రజలు తాగునీటికి ఇబ్బంది పడకూడదనే

ప్రతి ఇంటికీ కుళాయి కనెక్షన్‌

Dec 20,2023 | 20:39

సర్పంచి భూపతిరాజు వెంకట జగ్గరాజు ప్రజాశక్తి – కాళ్ల పల్లె ప్రజలు తాగునీటికి ఇబ్బంది పడకూడదనే లక్ష్యంతో వైసిపి ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని గ్రామ సర్పంచి భూపతిరాజు వెంకట…