పాఠశాల ముందు ఆందోళన చేస్తున్న తల్లిదండ్రులు

  • Home
  • ఎవరికి చెప్పుకుంటారో చెప్పుకోండి..

పాఠశాల ముందు ఆందోళన చేస్తున్న తల్లిదండ్రులు

ఎవరికి చెప్పుకుంటారో చెప్పుకోండి..

Nov 26,2023 | 20:52

పాఠశాల ముందు ఆందోళన చేస్తున్న తల్లిదండ్రులు   ప్రజాశక్తి-శింగనమల ‘ఎవరికి చెప్పుకుంటారో చెప్పుకోండి.. కెజిబివిలోకి మాత్రం అనుమతించేది లేదు..’ అంటూ మండల కేంద్రంలోని కస్తూరిబా గాంధీ విద్యాలయం…