పాఠశాల స్వీపర్లకు 16 నెలలుగా అందని వేతనాలు

  • Home
  • పాఠశాల స్వీపర్లకు 16 నెలలుగా అందని వేతనాలు

పాఠశాల స్వీపర్లకు 16 నెలలుగా అందని వేతనాలు

పాఠశాల స్వీపర్లకు 16 నెలలుగా అందని వేతనాలు

Feb 5,2024 | 23:50

పాఠశాల స్వీపర్లకు 16 నెలలుగా అందని వేతనాలుప్రజాశక్తి – గూడూరు టౌన్‌ మున్సిపల్‌ పరిధిలో గత 30 ఏళ్లుగా పనిచేస్తున్న స్వీపర్లకు 16 నెలలుగా జీతాలు ఇవ్వడం…