పాడేరులో గృహ నిర్బంధంలో అప్పలనర్స

  • Home
  • ఎక్కడికక్కడ నిర్బంధం

పాడేరులో గృహ నిర్బంధంలో అప్పలనర్స

ఎక్కడికక్కడ నిర్బంధం

Dec 22,2023 | 00:58

  సిఎం పర్యటన నేపథ్యంలో సిపిఎం, ఆదివాసీ గిరిజన సంఘం, సిఐటియు నేతలను పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ నిర్బంధించారు. పోలీసు, ప్రభుత్వ తీరును సిపిఎం అల్లూరి జిల్లా కమిటీ…