పాత పింఛను పునరుద్ధరించే వారికే ఓటు

  • Home
  • పాత పింఛను పునరుద్ధరించే వారికే ఓటు

పాత పింఛను పునరుద్ధరించే వారికే ఓటు

పాత పింఛను పునరుద్ధరించే వారికే ఓటు

Feb 4,2024 | 21:16

ప్రజాశక్తి – రాయచోటి పాత పింఛను పునరుద్ధరణకు హామీ ఇచ్చే వారికే ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయుల ఓటు అని యుటిఎఫ్‌ జిల్లా అధ్యక్ష, ప్రధాన కార్యదర్శులు బి.హరి ప్రసాద్‌,…